Uitslag ledenenquête

Uitslag ledenenquête

Eind vorig jaar heeft het bestuur de leden van Suster Bertken een aantal vragen voorgelegd om inzicht te verkrijgen in de voorkeuren en wensen voor wat betreft het aanbod van de activiteiten van Suster Bertken. We hebben elf reacties ontvangen, ongeveer 10% van het...

Afscheid van Simon Tamminga

Na lange tijd vanaf 1995 de Poëziewerkgroep geleid te hebben, aanvankelijk samen met Marie- Elise van Diepen, is Simon Tamminga teruggetreden als de onvermoeibare drijvende kracht achter de niet aflatende gedichtenstroom. Al enige tijd kampte hij met...

Jaarverslag 2017-2018

Introductie Suster Bertken is een zeer actieve studentenvereniging. Dat heeft ook het afgelopen jaar weer bewezen. Op 28 september 2017 werd het jaar geopend met bijzondere rondleiding en lezing over de plannen voor de herbouw van het schip van de DOM. Deze werden...