Letterkunde

De laatste twee jaar is er weinig activiteit geweest in het domein Letterkunde.  Jarenlang floreerde de leesgroep.  Bij toerbeurt suggereerden deelnemers een boek en gaven een inleiding ter voorbereiding van de plenaire bespreking. Daarbij werd in wisselende mate gebruik gemaakt van de stof in de modules van de OU. 

De leesgroep is enige tijd geleden gestopt.
Hier is ruimte voor nieuwe activiteiten en initiatieven. 

Dit najaar start een drietal workshops poëzie schrijven, een nieuw en beloftevol initiatief, dat zal worden begeleid door Nelleke Lamme-den Boer. Zie hieronder voor meer informatie.

Film en Opera

Het streven is om elk jaar in een miniproject een opera te beluisteren en te bekijken en een film die met de opera verband houdt. Opera is het domein van Joke Zagt en film het interessegebied van Kees van Putten.

Voor  informatie  en ideeën mail naar mail Kees van Putten of mail Suster Bertken

Poëzie op woensdagmiddag

In deze drie, op elkaar afgestemde workshops, komen zowel de vrije vorm als enkele vaste vormen aan bod. Aan de hand van gerichte opdrachten gaat u op deze middagen zelf aan de slag. Natuurlijk wordt u daarin begeleid. Voor de tweede en derde workshop krijgt u huiswerk mee. Altijd geheel vrijblijvend. Gaandeweg ontwikkelt u (nog verder) een eigen stem. Het is duidelijk geen literatuurstudie. Het gaat om het plezier van zelf gedichten schrijven. Bij vragen kunt u contact opnemen met Nelleke Lamme-Den Boer: info@tekstkwartier.nl

Data:: 6 okt., 3 nov. en 1 dec. 2021.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Lokatie: Studiecentrum Utrecht

Maximaal aantal personen: 8.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door overmaken van 20 euro op rekeningnr NL46 INGB 0008 0312 77 van Suster Bertken o.v.v. naam en 3x poëzie.

Recente artikelen letterkunde

Film- en Opera: Jevgeni Onegin, de roman in verzen van Poesjkin

Op 14 februari en 28 februari organiseren Joke Zagt en Kees van Putten bijeenkomsten van een gezamenlijk film- operaproject over Jevgeni Onegin, de roman in verzen van Poesjkin. De eerste bijeenkomst gaat over het boek en de verfilming ervan door Martha Fiennes, de tweede over de Opera van Tsjaikovski. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Aanstaande activiteiten letterkunde

Geen evenementen gevonden!

Zie Agenda voor het volledige overzicht van de activiteiten.