Uitslag ledenenquête

leestijd plm. 1 min.

Eind vorig jaar heeft het bestuur de leden van Suster Bertken een aantal vragen voorgelegd om inzicht te verkrijgen in de voorkeuren en wensen voor wat betreft het aanbod van de activiteiten van Suster Bertken. We hebben elf reacties ontvangen, ongeveer 10% van het ledenaantal, en danken iedereen die heeft gereageerd hartelijk. Op basis van dit percentage kunnen we uiteraard geen vergaande conclusies trekken maar we zijn blij met de suggesties die naar voren zijn gebracht.

Op de vraag welke activiteiten, naast de huidige agendapunten, de leden geprogrammeerd willen zien blijkt een grote tevredenheid met het huidige aanbod.
De wens voor een nieuw programma Letterkunde is inmiddels gerealiseerd met de Boekensalon. Daarnaast is er enige belangstelling voor film, dans, theater en muziek.
De interesse voor de verschillende disciplines (Kunst, Cultuurgeschiedenis, Filosofie en Letterkunde) is redelijk gelijk verdeeld, wat zichtbaar is in het aantal deelnemers voor alle aangeboden activiteiten. Het voorstel voor meer lezingen, bijvoorbeeld over afstudeeronderzoeken wordt positief beoordeeld. Ook hebben enkele leden aangegeven een lezing te willen verzorgen. Het verzoek om meer onlineactiviteiten nemen we hierbij in overweging.

Voor het huidige en komende studiejaar blijven we ons richten op de huidige disciplines. De agenda staat inmiddels vol met activiteiten. De ontwikkelingen bij de OU van de studierichting cultuurgeschiedenis blijven we volgen om te zien of er nieuwe onderwerpen of benaderingen zijn waar enthousiasme voor is bij de leden.
We gaan initiatieven ontplooien voor een lezingenserie, onder ander online. Daarnaast blijven we graag in gesprek, voor nieuwe ideeën en initiatieven staan we altijd open.

Het bestuur van Suster Bertken,

Marja, Rick, Frans en Susan