Boekbespreking: ‘Marx bevrijd’

Datum

17 jan 2023

Time

14:00 – 16:00

Locatie

OU studiecentrum Utrecht
Vondellaan 202 (1e verdieping)

Organisator

Willem van Maren
Email
maren008@planet.nl

Dinsdag 17 januari 2023 bespreken we het boek ‘Marx bevrijd’ van Paul Cobben. Op de omslag van het boek lezen we:

De milieuproblematiek staat pas sinds kort op agenda als een fenomeen dat de mensheid bedreigt. Het negentiende-eeuwse gedachtegoed van Karl Marx blijkt echter al verrassende inzichten te bieden om deze problemen te duiden. Marx laat zien dat menselijk ingrijpen in de natuur leidt tot zelfvervreemding: wij mensen ondermijnen ons bestaan als wezens die zelf deel uitmaken van de natuur. Deze zelfvervreemding cumuleert in de kapitalistische samenleving. Met een originele lezing van Marx’ vrijheidsbegrip zoekt filosoof Paul Cobben hoe we ons kunnen verzoenen met de natuur.