Boekbespreking ‘Culturele Veldslagen. Filosofie van de culture wars’ van Gijs van Oenen.

Boekbespreking ‘Culturele Veldslagen. Filosofie van de culture wars’ van Gijs van Oenen.

Datum

13 mrt 2024

Time

14:00

Locatie

OU studiecentrum Utrecht
Vondellaan 202 (1e verdieping)

Organisator

Willem van Maren
Email
maren008@planet.nl

Op de omslag van het boek lezen we: In de culture wars bestoken partijen elkaars culturele stellingen met claims en verwijten over identiteit, zalfbegrip en sociale tegenstellingen. Cultuurmarxisten, social justice warriors, alt-righters, populisten en woke activisten strijden in kwesties als Black Lives Matter en #MeToo over voorrechten en achterstelling – soms met ironie, soms verbitterd, maar altijd vanuit de vaste overtuiging van een gelijk dat is verbonden met de eigen identiteit. Juist in die stellige overtuiging lijken links en rechts op elkaar, net al in hun afkeer van hun gezamenlijke vijanden: het liberale denken en de burgerlijke normaliteit en het kapitalisme.

In Culturele veldslagen schetst Gijs van Oenen de filosofische en historische  achtergronden van de culture wars. Het laat zien dat deze enerzijds voortvloeien uit vernieuwende ideeën binnen het marxisme over het belang van cultuur, en anderzijds worden aangedreven door radicale inzichten uit de Franse filosofie over taal, waanzin en seksualiteit. Deze inzichten, van met name Derrida en Foucault, hebben in de afgelopen halve eeuw ingrijpende gevolgen gehad voor ons denken en doen in kwesties als multiculturalisme, etniciteit, zwart bewustzijn, postkolonialisme, gender seksualiteit en heteronormativiteit.