Workshop muziek 2016 – 2017

leestijd plm. 2 min.

Er is een tijd geweest dat ook muziek deel uitmaakte van het curriculum van de studie Cultuurwetenschappen aan de OU. Helaas, die tijd is voorbij, op een enkele cursus in de vrije ruimte na. Dat is vooral jammer voor díe mensen die het gebrek aan basiskennis van de (klassieke) muziek als een gemis ervaren. Nu zijn er natuurlijk boeken te koop, waarmee je zelf je kennis kunt opkrikken, maar op de een of andere manier komt het er niet van….

In het afgelopen studiejaar heeft Suster Bertken voor het eerst een workshop muziek georganiseerd om aan dit gemis tegemoet te komen en we kunnen rustig stellen dat dit een zeer geslaagd evenement was. daarom zullen wij deze workshop ook in het volgend studiejaar aanbieden.

Deze workshop heeft de vorm van een cursus-zonder-docent. We maken gebruik van een boek met cd’s met luistervoorbeelden, bereiden thuis een afgesproken deel voor en bespreken dit tijdens de bijeenkomst. We beluisteren de bijbehorende muziekfragmenten en zo mogelijk ook die uit de platenkast van de deelnemers zelf.

Het boek: Muzikale stijlgeschiedenis, de evolutie van stijlkenmerken in de westerse klassieke muziek, (2edruk!), geschreven door Wouter Steffelaar (docent bij de OU, in 2014 overleden). Het is de bedoeling dat iedere deelnemer dit boek aanschaft.

Bijeenkomsten: acht keer tussen oktober en februari, in principe op dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur, een maal per twee weken. We komen bij elkaar in het studiecentrum in Utrecht.

Begeleiding: geen. Een lid van het bestuur van SB zal aanwezig zijn om de boel in goede banen te leiden, maar zal nadrukkelijk niet als docent optreden. Lieke van der Bulck, docent CW, maar ook afgestudeerd aan het conservatorium, is bereid zo nodig via email antwoord te geven op vragen waar de deelnemers met elkaar niet uitkomen.

Kosten: €10,-, plus de aanschaf van het boek.

Deelnemers: maximaal 8.

U kunt zich opgeven voor deze activiteit door € 10,- te storten op rekeningnummer NL46 INGB 0008 0312 77 van Suster Bertken o.v.v workshop muziek.

Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven

Suster Bertken - Nieuwsbrief Herfst 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Zomer 2021 Suster Bertken - Correctie Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pasen 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Februari 2021 Suster Bertken - Kerst Nieuwsbrief Suster Bertken - Nieuwsbrief voor