Voortgang Thomas Mann-project

leestijd plm. 1 min.

In februari 2020 is de studiegroep Interdisciplinaire Projecten van start gegaan. Streven is vanuit de vier disciplines van Algemene Cultuurwetenschappen tegelijk naar een onderwerp te kijken. Dus vanuit meerdere en methodisch soms zeer verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld naar de filosofie achter de vormentaal van een kunststroming; naar hoe de culturele achtergrond van een schrijver bewust of onbewust terugkeert in zijn werk; of naar de samenhang tussen economische vooruitgang en culturele consumptie. Of hoe ingrijpende historische gebeurtenissen zoals oorlogen of een pandemie van invloed zijn op hoe we zaken verbeelden, herinneren en (her)interpreteren.

Caroline Schuurman initieert het eerste project, dat gaat over werk en tijd van Thomas Mann. Deelnemers kunnen elk moment in- en uitstappen en krijgen veel ruimte voor eigen inbreng. De doorlooptijd is 6-10 maanden. Er zijn aan deze studiegroep geen kosten verbonden, anders dan de aanschaf van een boek of een kaartje voor een opera(film).

Na een vliegende start is de studiegroep in maart geconfronteerd met corona. Het gezamenlijk vanuit de verschillende disciplines ervaringen en kennis uitwisselen over wat we gelezen hadden was zowel boeiend als gezellig. Zolang er geen mogelijkheden zijn om fysieke bijeenkomsten te organiseren op het studiecentrum van de Open Universiteit in Utrecht houden we dan ook noodgedwongen pauze. Zodra het ernaar uitziet dat daar weer ruimte voor komt wordt contact gelegd met de deelnemers, een nieuwe planning gemaakt en volgt ook berichtgeving via de Website van Suster Bertken. Mogelijk hebben jullie inmiddels al het een en ander gelezen en dat zou een mooie verdieping van het project kunnen betekenen!

Voor wie meer wil weten over de programmering van het Thomas Mann project, neem contact op met Caroline: cschuurman13@gmail.com