Verslag lezing Iran

leestijd plm. 2 min.

Gisteravond hield Noyan Sahami een lezing over Iran met als focus de vier invalshoeken van onze studie, geschiedenis, kunst, filosofie en literatuur. Het verzoek aan de inleider was ons kennis te laten maken met belangrijke personen en bijzondere tijden op deze vier vlakken. Daar heeft Sahami zich uitstekend van gekweten.

Het was een bijzondere ervaring in grote lijnen de geschiedenis van een voormalig wereldrijk te leren kennen, de opeenvolgende koningen, die hun macht legitimeerden met een beroep op Mazda, de hoogste god, de eeuwenlange strijd met de Grieken, later de Romeinen, waarvan talloze bijzondere sculpturen nog altijd getuigen. De strijd om de wereldhegemonie bleef uiteindelijk onbeslist, en vormt de basis voor de diepe argwaan tussen het Westen en Iran. De moslims kwamen aan de macht en creëerden een egalitairder samenleving dan het kastenstelsel van voorheen. En wat verschillende revoluties in de loop der tijd niet voor elkaar kregen lijkt een meer geleidelijke maar onontkoombare beweging van onderop nu wel te bewerkstelligen: verandering van instituties, vrijheid voor burgers.

Noyan Sahami bleek een boeiende verteller van verhalen, moeiteloos het verre verleden met het heden verbindend. Hij liet ons voorbeelden zien van de bouwkunst, van mozaïeken, vertelde over dichters en filosofen van eeuwen terug die nog altijd gekend zijn bij velen, reciteerde gedichten in het farsi en liet ons dan ook de vertaling horen.

Wie mee reist naar Iran kan zich verheugen op veel meer verhalen, inzichten en verrassingen. Wie thuis blijft kreeg een kennisbasis aangereikt en heeft een boeiende avond beleefd.

Dank, Noyan!

Foto by DAVID HOLT [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven

Suster Bertken - Nieuwsbrief Herfst 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Zomer 2021 Suster Bertken - Correctie Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pasen 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Februari 2021 Suster Bertken - Kerst Nieuwsbrief Suster Bertken - Nieuwsbrief voor