Terugblik Workshop Muziek 2016

leestijd plm. 2 min.

De laatste bijeenkomst van de workshop muziek is achter de rug. Acht avonden zijn we bij elkaar geweest om het boek “Muzikale Stijlgeschiedenis” van Wouter Steffelaar door te werken. Het waren boeiende avonden die ons veel hebben geleerd.

Het boek biedt een overzicht van de ontwikkeling van de (westerse) klassieke muziek vanaf de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, van gregoriaans tot atonale muziek, van Hildegard von Bingen tot Arvo Pärt. Historische overzichten en theorie worden geïllustreerd en verduidelijkt door luistervoorbeelden op de cd’s die bij het boek horen. Achterin het boek staat een verklarende woordenlijst die vele malen uitkomst biedt als de basiskennis tekort schiet. Al vóór aanvang is de deelnemers duidelijk gemaakt dat de term ‘workshop’ niet toevallig is gekozen: het is een cursus zonder docent, dus het komt geheel op de inzet van de deelnemers aan om de cursus inhoud te geven. ‘Achteroverleunen en je laten volstoppen met kennis is er niet bij’, aldus de voorbereidende email van Leny Noordermeer, de initiatiefneemster.

  • De werkwijze  laat zich als volgt beschrijven:
  • elke bijeenkomst wordt een hoofdstuk van het boek behandeld
  • iedere deelnemer bereidt het hoofdstuk thuis grondig voor, zowel de tekst als de luistervoorbeelden
  • bij toerbeurt is een van de deelnemers de voortrekker van de bijeenkomst. Deze voortrekker bereidt zich extra voor, anticipeert op mogelijke vragen, zoekt aanvullende informatie en leidt uiteindelijk de bijeenkomst.

Deze werkwijze heeft geleid tot een grote inzet van alle deelnemers en avonden die door de verschillende bijdragen van de voortrekkers vaak een heel verrassend verloop hadden. Wat een mooie ‘cursus’! Jammer dat muziek geen rol speelt in het curriculum van CW, want we hebben voortdurend ervaren dat muziek verbonden is met alle andere aspecten van onze cultuur(geschiedenis).

Volgend studiejaar weer?

 

Foto van Markus Gjengaar op unsplash

Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven

Suster Bertken - Nieuwsbrief Herfst 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Zomer 2021 Suster Bertken - Correctie Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pasen 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Februari 2021 Suster Bertken - Kerst Nieuwsbrief Suster Bertken - Nieuwsbrief voor