Tentamenbank

In aanvulling op wat de OU aan oefententamens biedt, kunt u via onze tentamenbank voor een aantal modules 2 à 3 digitale exemplaren aanvragen. Hiervoor kunt u een verzoek met vermelding van de modulecode sturen naar Ineke de Groot.

Om onze tentamenbank actueel te houden, zijn wij afhankelijk van het toezenden van recente versies door de studenten zelf. Wij verzoeken u dan ook (wanneer mogelijk) ons een exemplaar en het daarbij behorende antwoordmodel (als pdf) van het door u afgelegde tentamen te sturen naar Ineke de Groot.

Als gevolg van het huidige OU-beleid is het up-to-date houden van onze tentamenbank een serieuze uitdaging. Vaak is het niet mogelijk een papieren versie van het afgelegde tentamen mee te nemen, ook zijn tentamenopgaven nogal eens geheim. En er zijn tal van nieuwe modules.

Niettemin streven wij ernaar deze service met uw hulp zo optimaal mogelijk te blijven leveren!

Deze service is uitsluitend voor leden van Suster Bertken beschikbaar!