Oprichting Club Cultuurgeschiedenis

leestijd plm. 2 min.

Beste leden van Suster Bertken,

Tijdens de ledenvergadering van 25 september jl. is de oprichting van een Club Cultuurgeschiedenis aangekondigd. Deze nieuwe club beoogt het bestaande palet van de studieclubs – Club Actuele Kunst, Filmclub, Filosofieclub, Literatuurclub, Operaclub en Poëzieclub – met specifieke activiteiten op het gebied van (cultuur)geschiedenis aan te vullen.

De nadruk van de activiteiten van de Club Cultuurgeschiedenis zal vooralsnog op excursies komen te liggen. Daarbij is te denken aan excursies in Nederland die een dagdeel beslaan tot meerdaagse excursies in het buitenland. Daarbij moet er uiteraard veel te beleven en te vertellen zijn.

Qua thema’s gaan we uit van:

  • Vestingen van de 17e tot de 20e eeuw, van Anthonisz en Andrieszn tot Vauban en Maginot.
  • Slagvelden van de 20e eeuw, van Ieper en Verdun tot Normandië en Arnhem.
  • Romeinen aan de Neder-Rijn, van Katwijk tot Keulen.
  • Historische binnensteden en stedenbouw, van Amsterdam tot Maastricht.
  • Kastelen, kasteeltuinen en historische huizen, van Muiderslot tot Versailles.

We beginnen bescheiden met drie excursies met rondleidingen van een dagdeel in de regio, naar een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de vestingstad Naarden, en een fort van de Stelling van Amsterdam. Nadere informatie over tijden en plaatsen volgen.

Om het animo te peilen en de activiteiten het beste te kunnen plannen, willen we graag van u weten of u interesse hebt voor deze nieuwe activiteiten, en zo ja, voor welke thema’s, en welke dagen van de week u het beste uitkomen.

Uw reactie kunt u sturen naar rick_ohm@ziggo.nl.

Met vriendelijke groet,

Rick Ohm
Club Cultuurgeschiedenis
mede namens het bestuur van Suster Bertken

Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven

Suster Bertken - Nieuwsbrief Herfst 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Zomer 2021 Suster Bertken - Correctie Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pasen 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Februari 2021 Suster Bertken - Kerst Nieuwsbrief Suster Bertken - Nieuwsbrief voor