Nieuwsbrief maart 2015

leestijd plm. 4 min.

https://youtu.be/mg7m3arpxgc

CW-Debat-studiedag

MODERN MECENAAT, MODERN REALISME & MODERNE MUSEUM ARCHITECTUUR=VOLGEBOEKT

Eind mei gaat het nieuwe Museum MORE voor modern realisme in Gorssel open. Suster Bertken mag als eerste met een grote groep het museum bezoeken. Want op vrijdag 19 juni 2015 organiseren we er in samenwerking met de OU de studiedag: MODERN MECENAAT, MODERN REALISME & MODERNE MUSEUM ARCHITECTUUR

Het museum MORE is opgericht door de zeer gefortuneerde zakenman Hans Melchers om zijn verzameling van circa 1.200 werken van Magisch Realisten en tijdgenoten, alsmede hedendaagse figuratieve kunst, tentoon te stellen. Tijdens de studiedag zal het museum worden belicht vanuit drie invalshoeken: de zeer fascinerende collectie van moderne realisten – onder andere Carel Willink, Jan Mankes, Pyke Koch en Co Westerik – de bijzondere architectuur waarin de collectie optimaal tot zijn recht komt en het intrigerende eigentijdse mecenaat waaraan het museum de collectie te danken heeft. Prof. dr. Ype Koopmans, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit en artistiek directeur van Museum MORE, zal voor ons de collectie toelichten waarna we op zaal zullen worden rondgeleid. Na de lunch zal architect ir. Hans van Heeswijk – hij heeft onder andere de Amsterdamse Hermitage, de uitbreiding van het Mauritshuis en het entreegebouw van het Van Gogh op zijn naam – ons over zijn werk vertellen. Ten slotte zal mevrouw dr. René Steenbergen ons na de theepauze informeren over het hedendaagse mecenaat in Nederland. Zij is kunsthistorica, onderzoeker, journalist, curator en adviseur op het gebied van collectievorming en mecenaat. Zij bekleedt sinds september 2014 het (eerste) fellowship Mecenaatstudies aan de Universiteit Utrecht.

Lezing over de Nederlandse identiteit

Nationale identiteitsvorming in Nederland

Op 13 april hield Lotte Jensen voor ons een lezing over de vraag waar de Nederlandse identiteit vandaan komt. Voor een antwoord op die vraag mogen we de napoleontische tijd niet overslaan. Napoleon heeft onbedoeld een belangrijke impuls aan de Nederlandse identiteit gegeven, want in het culturele verzet tegen zijn bewind leefde het Nederlanderschap als nooit te voren: schrijvers verheerlijkten de nationale identiteit en het roemrijke verleden. Zo werd Michiel de Ruyter als verzetsheld geportretteerd. Een uitstapje naar het heden werd ook gemaakt: welk rol speelt Napoleon vandaag nog als ijkpunt in nationale identiteitsvorming? En hoe moeten we een recente film als Michiel de Ruyter zien, in het licht van nationale identiteitsvorming?

Culturele Fietstocht 2015

De culturele fietstocht gaat dit jaar naar Oost Vlaanderen (België) en Zeeuws Vlaanderen (Nederland). Zie onder: Agenda

Op 27 september 2023 bespraken we het boek ‘Hersenbeest. Filosoferen over het brein en de menselijke geest’ van Marjan Slob. De auteur is dit jaar benoemd tot Denker des Vaderlands. Voor haar boek ‘Hersenbeest’ ontving ze de Socratesbeker voor het beste filosofieboek van 2017. De centrale stelling van het boek is dat hersen- en geestes-wetenschap een welkome aanvulling op elkaar zijn. Je kunt je geen onbevooroordeelde visie op de menselijk geest voorstellen die een van beide disciplines buiten beschouwing laat.

Al heel jong wilde Slob weten wie wij als mens eigenlijk zijn. Om die reden ging ze psychologie studeren, maar “hoe kan je nu tegelijkertijd zowel je