Literatuur Atelier

leestijd plm. 1 min.

De Suster heeft in de afgelopen twee studiejaren een proef genomen met het Atelier Letterkunde, speciaal bedoeld voor leden die ingeschreven waren voor de module Inleiding Letterkunde. Dat was een plaats om studiemaatjes te leren kennen, (leer)ervaringen uit te wisselen en de cursustheorie te spiegelen aan praktijkvoorbeelden. Er was voorzien om ook voor de andere inleidende modules ateliers te gaan organiseren. Maar omdat inmiddels bij alle inleidende modules een pluspakket hoort dreigt de toegevoegde waarde daarvan te gaan verdampen. De Suster beraadt zich daarom over een alternatieve service voor leden die nog maar pas met de studie zijn begonnen.

Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven

Suster Bertken - Nieuwsbrief Herfst 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Zomer 2021 Suster Bertken - Correctie Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pasen 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Februari 2021 Suster Bertken - Kerst Nieuwsbrief Suster Bertken - Nieuwsbrief voor