Lidmaatschap

Studenten cultuurwetenschappen aan de OU kunnen lid worden door een mail te sturen naar cwsusterbertken@gmail.com met de volgende gegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar, OU-studentnummer en wel of niet studerend.

Het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, en gaat in na ontvangst van € 15,- (of € 7,50 indien u zich na 1 februari aanmeldt) op rekeningnummer NL46 INGB 0008 0312 77 van Suster Bertken.

U word op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Suster middels een nieuwsbrief, die ongeveer één per maand wordt gestuurd.

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Stuur dan een mail – liefst met motivatie – naar cwsusterbertken@gmail.com.