Excursie cultuurgeschiedenis – Schiedam en Vlaardingen

Datum

06 apr 2024

Time

10:30 – 16:30

Programma

10:00
Koffie of thee
De Bakkerette, Lange Haven 78, Schiedam
10:30
Rondleiding met gids
Start Nationaal Jenevermuseum, Lange Haven 74.
12:30
Lunch
ZaVor Coffee Experience Schiedam, Hoogstraat 91.
13:45
Metro
14:30
Rondleiding met gids
Start museum Vlaardingen, Westhavenkade.
16:00
Drankje
Locatie nog te bepalen
16:30
Einde

Kosten

€ 20

Organisator

Rick Ohm
Email
rick_ohm@ziggo.nl

Historie

Schiedam

Schiedam ontstond op dezelfde wijze als later Rotterdam: nabij de monding van de Schie werd rond waarschijnlijk 1230 een dam aangelegd om het polderland te beschermen tegen het zeewater. Deze dam trok handelsactiviteit aan, omdat goederen voor het achterland, zoals Delft, Leiden en Haarlem, hier dienden te worden overgeslagen. Het plaatsje kreeg al in 1275 stadsrechten. Ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse twisten kreeg Schiedam in 1346 het recht om vesten aan te leggen. Tot 1360 kwamen de Noordvest, de Vellevest, de Broersvest en de Westvest tot stand. De stad kreeg vervolgens betekenis door de haringvisserij. De 18e eeuw was Schiedams Gouden Eeuw: de stilgevallen drankimport uit Frankrijk maakte de opkomst van de Schiedamse jeneverstokerij mogelijk. Vanuit tientallen branderijen en distilleerderijen werd Schiedamse jenever over de hele wereld geëxporteerd. Zes molens en een groot aantal branderijen herinneren nog aan die tijd. De bedrijvigheid in Schiedam trok ook veel mensen van buiten Schiedam aan. Aan het eind van de 18e eeuw hadden zich veel mensen uit Westfalen en andere streken van West-Duitsland in de stad gevestigd. In de 20e eeuw bloeide in Schiedam de scheepsbouw op, maar deze bedrijfstak is grotendeels verdwenen. Schiedam is nu vooral een forensengemeente.

Vlaardingen

De geschiedenis van Vlaardingen als plaats gaat terug tot de 8e eeuw. Rond 700 zou hier een kerkje zijn gesticht. In de middeleeuwen stond de stad bekend als Flardinga. Vlaardingen verkreeg waarschijnlijk al voor 1273 stadsrechten. De haringvisserij was voor Vlaardingen zeker vanaf de 18e eeuw een belangrijke economische activiteit. Vlaardingen groeide daarbij uit tot de belangrijkste visserijhaven in de regio. De opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 en de aansluiting op het spoor in 1881 waren van grote betekenis voor de lokale economie. Aan het einde van de 19e eeuw ontwikkelde zich daardoor ook industrie die van de havenfaciliteiten kon profiteren. In de 20e eeuw vestigden zich grote bedrijven, zoals de Bataafse Petroleum Maatschappij, een superfosfaatfabriek en Levers Zeep (Unilever).

Deelnemen?
Maak na aanmelding € 20,00 per persoon, excl. koffie/thee/lunch, over op bankrekening NL46 INGB 0008 0312 77 ten name van Suster Bertken, o.v.v. Schiedam-Vlaardingen.

Mogelijk wordt deze excursie niet op 6 maar op 13 april gepland