Excursie cultuurgeschiedenis – Haarlem

Datum

15 jun 2024

Time

10:30 – 16:30

Programma

10:30
Koffie of thee
Locatie nog bepalen)
11:00
Rondleiding met gids ….
12:30
Lunch
Locatie nog bepalen)
13:45
Auto (00 km, 00’) en parkeren.
14:30
Rondleiding met gids …,.
16:00
Drankje
facultatief
16:30
Einde

Kosten

€15,-

Organisator

Rick Ohm
Email
rick_ohm@ziggo.nl

Historie

Haralem, zoals de naam in 948 geschreven werd, betekent woonplaats, ‘heem’, op een kleine zandrug, ‘harula’. Graaf Willem II van Holland verleende Haarlem in 1245 stadsrechten, met vrijheid van tol voor haar handel over de rivieren en wegen in het hele graafschap Holland. Haarlem lag gunstig voor de ontwikkeling van bedrijvigheid en handel. Op de landweg van Alkmaar naar Den Haag en aan het Spaarne, die de stad noordwaarts verbond met het IJ, de Zuiderzee, en zuidwaarts met Zuid-Hollandse meren en rivieren, tot aan de Zeeuwse delta. Het duinwater was zuiver genoeg voor het brouwen van bier. Met schuiten werd het aangevoerd naar de brouwerijen, die aan het Spaarne lagen. Bier was de dagelijkse drank van jong tot oud.

Vanaf de 14e eeuw werd van Engelse wol laken bereid, van ongereinigde balen tot aan de fijn geweven gladde stof, in rode, groene of blauwe kleuren. Het duinwater en de duinen waren zeer geschikt om het gewaad vooraf te bleken. In 1429 kreeg de stad tolrecht. De welvaart werd nadelig beïnvloed door de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, de Opstand van het Kaas- en Broodvolk en de Tachtigjarige Oorlog. Toch was Haarlem aan het begin van de 16e eeuw een van de zes grootste Hollandse steden met elk meer dan 10.000 inwoners. In 1573 viel de vesting Haarlem na een maandenlange Spaanse belegering.

Nadat de rust in Haarlem was teruggekeerd kwamen er veel Vlaamse en Franse immigranten naar de stad, zij bezorgden de Haarlemse linnennijverheid een nieuwe bloeiperiode. De bevolking groeide tot 55.000 inwoners aan het einde van de 17e eeuw. In 1631 werd Haarlem met Amsterdam verbonden via de trekvaart. In de 18e  eeuw raakte de textielnijverheid in Haarlem ernstig in verval. In de 19e eeuw werden de vestingwerken ontmanteld en vervangen door plantsoenen (Zocher). In 1839 reed de eerste Nederlandse trein tussen Amsterdam en Haarlem. In 1843 werd de spoorlijn verlengd naar Leiden. Toen in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld, werd Haarlem bisschopszetel. Tussen 1895 en 1930 werd er aan de rand van de oude binnenstad een nieuwe kathedraal gebouwd, in neo-Byzantijnse stijl, de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.

Deelnemen?
Na aanmelding graag € 15,00 per persoon, excl. koffie/thee/lunch, overmaken op bankrekening NL46 INGB 0008 0312 77 ten name van Suster Bertken, o.v.v. Haarlem.

Inschrijven

Excursie cultuurgeschiedenis – Haarlem

Na aanmelding graag € 15,00 per persoon, excl. koffie/thee/lunch, overmaken op bankrekening NL46 INGB 0008 0312 77 ten name van Suster Bertken, o.v.v. Haarlem.

Beschikbaar Tickets: Onbeperkt
Het Excursie cultuurgeschiedenis – Haarlem ticket is uitverkocht.
Aanmelden event