Cultuur wetenschappelijk Atelier 2016-2017

leestijd plm. 3 min.

Ook in 2017 organiseert de Suster weer een Cultuurwetenschappelijk Atelier (CWA), dat aansluit bij het jaarthema Erasmus. De Suster heeft ervoor gekozen om De Lof der Zotheid als studieobject centraal te stellen en daagt u uit om een passend antwoord te vinden op de vraag In hoeverre De Lof der Zotheid van Erasmus een weerspiegeling is van de tijd waarin Erasmus leefde?

Wat houdt het Atelier in? Tijdens twee avonden (16 maart en 3 april) in het Studiecentrum Utrecht worden de dwarsverbanden, relaties en parallellen tussen de pijlers van de studie Cultuurwetenschappen (Cultuurgeschiedenis, Kunst, Filosofie en Letterkunde) vanuit de centrale vraag verkend. Uiteindelijk dient deze vraag aan het eind van de tweede avond beantwoord te worden. Het is een unieke cultuurwetenschappelijke benadering, omdat in de studie, tijdens symposia en bij lezingen het interdisciplinaire karakter van de studie niet op deze manier wordt gepraktiseerd. Het accent ligt bij het CWA niet zozeer op het inwinnen van inhoudelijke kennis over het object, maar wel op het leggen van verbanden tussen sub-onderwerpen, waarbij de verschillende invalshoeken van deelnemers tot nieuwe of onverwachte wendingen en inzichten kunnen leiden die de deugdelijkheid en verantwoording van het antwoord versterken.

De eerste avond zal gebruikt worden om een cultuurwetenschappelijk referentiekader te definiëren en samen te stellen. Een kernbegrippenlijst zal samengesteld worden, die voor de tweede avond de leidraad is om te komen tot een deugdelijke, karakteristieke omschrijving van “de tijd”, waarna een antwoord op de vraagstelling geformuleerd kan worden. Om “de tijd” te omschrijven, kunnen cultuuruitingen (literatuur, muziek en kunst) en pamfletten (theologisch, filosofisch) dienen die tijdens het leven van Erasmus relevant waren en die de heersende gedachten, tegenstellingen (vb. vrije wil, verdraagzaamheid, tolerantie) en hoofdstromingen weergaven. Ook ontwikkelingen kort voor (vb. Moderne Devotie) of na zijn leven (vb. Reformatie) kunnen verkend worden, alsmede denkers die relevant waren voor het gedachtegoed van Erasmus (vb. Luther, Calvijn). Het is raadzaam om een aantal teksten te lezen, die u van de Suster toegezonden krijgt.

Voor wie:

  • Suster Bertken-leden (indien u nog geen lid bent kunt u zich uiteraard aanmelden, zie daarvoor onze website www.susterbertken.nl);
  • Studenten in de propedeuse- of bachelorfase.

Gaat u de uitdaging aan, samen met organisatoren Ronald van de Stolpe en Jan Schrauwen en uw collega-studenten?
Meld dan uw interesse door middel van het sturen van een mail naar Ronald van de Stolpe (r.v.d.stolpe3@kpnplanet.nl). Er zijn 8 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.

Foto van Khara Woods op Unsplash

Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven

Suster Bertken - Nieuwsbrief Herfst 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Zomer 2021 Suster Bertken - Correctie Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pasen 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Februari 2021 Suster Bertken - Kerst Nieuwsbrief Suster Bertken - Nieuwsbrief voor