Cultuurwetenschappelijk Atelier

leestijd plm. 3 min.

Twee jaar geleden is de Suster  begonnen met het organiseren van Ateliers Letterkunde. Primaire doel hiervan is het in groepsverband koppelen van letterkundige OU-studietheorie met objecten in cultuurwetenschappelijk verband, zonder begeleiding van een docent, waarbij een afgeleide doel is het in contact brengen van Suster Bertken-leden met elkaar. Op grond van ervaringen en feedback van de Ateliers Letterkunde, is gebleken dat  deze door deelnemers goed gewaardeerd en als aanvulling op het studieaanbod ervaren zijn. Ook deelnemende leden die Inleiding Letterkunde of aanverwante modules inmiddels hadden afgerond, beoordeelden de ateliers als positief en kennis verrijkend.

Deze ervaringen hebben de Suster doen besluiten de ateliervorm voort te zetten en daarbij het interdisciplinaire karakter van cultuurwetenschappen meer te benadrukken. Dit heeft geleid tot het organiseren van een Cultuurwetenschappelijk Atelier.  In deze ateliervorm worden de dwarsverbanden, samenhangen en parallellen tussen de pijlers van de studie (Cultuurgeschiedenis, Kunst, Filosofie en Letterkunde) vanuit een atelier-leerdoel benaderd.  Een unieke cultuurwetenschappelijke benadering, want in de studie, tijdens symposia en bij lezingen op deze manier niet gepraktiseerd.

Het eerste Cultuurwetenschappelijk atelier start als experiment in het tweede semester van studiejaar 2015-2016, zal twee avonden  duren en wordt georganiseerd door Jan Schrauwen en Ronald van de Stolpe.  Data zijn 15 februari en 22 maart 2016.

Wat heeft de Suster in petto:

  • Leerdoel: Wat is de cultuurwetenschappelijke verbinding tussen kunst en literatuur op gebied van gemeenschapskunst in de periode 1880-1914;
  • Eerste avond: het vinden van overkoepelende kernbegrippen, gerelateerd aan OU-studiemateriaal  en gebaseerd op een inleidende en verdiepende tekst;
  • Tweede avond:  het formuleren van cross-overbegrippen geworteld in kunst- en literatuurdomeinen,  gesitueerd binnen de gekozen periode en gebaseerd op de OU-studietheorie + het beantwoorden van de leerdoelvraag.

De teksten die gebruikt worden zijn: “De Nieuwe Gids. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Politiek en Wetenschap (1885-1894)”, zie https://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19052.html en “De Beurs van Berlage wordt in gebruik genomen-Gemeenschapskunst” (tekst 101 uit Nederlandse literatuur, een geschiedenis). Ook een korte film over De Beurs van Berlage kan gebruikt worden zie Beurs van Berlage.

Wat vraagt de Suster van u, als deelnemer van het atelier:

  • Het vooraf lezen van de teksten en selecteren van voor u wezenlijke kernbegrippen die getoetst zijn aan het studiemateriaal (bij voorkeur Inleiding Kunst en Inleiding Literatuur);
  • Een actieve, coöperatieve houding om de leerdoelvraag zo goed mogelijk in gezamenlijkheid te beantwoorden.

Voor wie:

  • Suster Bertken-leden (indien u nog geen lid bent kunt u zich uiteraard aanmelden, zie daarvoor onze website www.susterbertken.nl )
  • Studenten in de propedeuse- of bachelorfase.

Uw interesse kunt u melden bij Ronald van de Stolpe (r.v.d.stolpe3@kpnplanet.nl). Er zijn 8 plaatsen beschikbaar.

Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven

Suster Bertken - Nieuwsbrief Herfst 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Zomer 2021 Suster Bertken - Correctie Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pasen 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Februari 2021 Suster Bertken - Kerst Nieuwsbrief Suster Bertken - Nieuwsbrief voor