ALV 2016 met een lezing van Herman Pleij

leestijd plm. 3 min.

Op 6 oktober jongstleden vond de algemene ledenvergadering plaats in de Faculty club van de Universiteit Utrecht. Een gedenkwaardige vergadering vanwege het afscheid van maar liefst drie gewaardeerde bestuursleden tegelijkertijd: Alieds Langeveld, Kees van Putten en Ronald van de Stolpe. Een zwaar verlies, slechts ten dele gecompenseerd door het aantreden van twee nieuwe bestuursleden: Manfred Weisz en Rick Dekker. Manfred neemt ook direct het voorzitterschap op zich en Rick Dekker is door scheidend voorzitter Kees van Putten, in een van zijn allerlaatste officiële handelingen, benoemd tot directeur ICT. Dank je wel Kees. Hieronder is een beknopt verslag van de vergadering opgenomen, waaronder de tentatieve agenda voor het komend jaar, die het bestuur natuurlijk zo spoedig mogelijk probeert te concretiseren. We houden de leden op de hoogte via deze website en rechtstreekse emails.

Beknopt verslag van de ALV

Kees roept de activiteiten van het afgelopen jaar in herinnering. Er is een uitgebreid verslag aan iedereen toegestuurd. De voorzitter kijkt met trots terug op alles wat het afgelopen jaar is ondernomen: de lancering van de vernieuwde website, de prachtige lezingen (over Arabisch Gregoriaanse muziek, onze verhouding met Rusland, Spinoza), de mooie excursies waaronder het bezoek aan het Singer museum in Laren en de Franciscus wandeling door Utrecht, de workshop muziek begeleid door Leny, het cultuurwetenschappelijk atelier van Ronald en Jan, en het opera & filmproject van Kees en Joke.

Nadat Alieds het financieel jaarverslag heeft doorgenomen en de kascommissie (bestaande uit Jenny de Groot en Henk Boomgaard, die zich overigens bereid verklaarden ook het volgend jaar de boeken te controleren), is het moment van afscheid aangebroken. Er zijn bloemen, er wordt gekust, dankwoorden uitgesproken, loftuitingen gemompeld, er klinkt applaus en de volledig gedechargeerde bestuursleden nemen plaats op de eerste rij.

afgetreden-bestuur

Een beetje beduusd nemen de nieuwe bestuursleden op hun beurt plaats op de nog warme stoelen achter de bestuurstafel (Dick de Wildt ontbreekt wegens een welverdiende vakantie) en de kersverse voorzitter licht de plannen voor het komend jaar toe, met onder andere de volgende activiteiten:

  • Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal Frank de Kleer een lezing houden over populaire muziek.
  • In maart houdt professor Arnoud Visser een lezing over Luther
  • In mei is een bezoek aan het museum Voorlinden gepland
  • Vanuit de zaal wordt het verzoek gedaan om met de Suster naar Leuven te gaan voor een bezoek aan de tentoonstelling over Thomas More. Update: er is inmiddels een oproep gedaan aan alle leden en er zijn tot nu toe 16 reacties. Wilt u ook mee, laat het even weten aan Leny Noordermeer
  • Nog een update: op 13 december 2016 houdt Dr. Edwin van Meerkerk een lezing over de literaire aspecten van Utopia. U heeft hier inmiddels een email over ontvangen. Deze lezing is weliswaar ter voorbereiding van het bezoek aan Leuven, maar u bent uiteraard ook welkom als u niet meegaat.
  • Ook is er een suggestie gedaan voor een bezoek aan Museum Insel Hombroich bij Dusseldorf. Het bestuur zal nagaan of en wanneer het mogelijk is deze activiteiten te organiseren.

nieuwe-bestuur-zonder-dick

Voorafgaand aan de vergadering hield historicus Herman Pleij een lezing in het kader van het Erasmusjaar.

Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven

Suster Bertken - Nieuwsbrief Herfst 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Zomer 2021 Suster Bertken - Correctie Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pinksteren 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Pasen 2021 Suster Bertken - Nieuwsbrief Februari 2021 Suster Bertken - Kerst Nieuwsbrief Suster Bertken - Nieuwsbrief voor